ÖZGEÇMİŞDr. Begüm Okur

Dr. Begüm Okur, lisans eğitimini 2006-2011 yılları arasında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde tamamladı. 2011 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’ nda başladığı doktora-uzmanlık eğitimimi 2016 yılında tamamlayarak ‘Ağız, Diş ve Çene Cerrahı’ unvanını almaya hak kazandı.

Doktora tezi çalışmasını ‘Medikasyon Kullanımına Bağlı Osteonektoz Hastalarının Klinik ve Radyografik Bulgularının Retrospektif Analizi’ konusununda yaptı.

2011 yılından itibaren uzmanlık eğitimi boyunca özel poliklinik ve hastanede Pratisyen Diş Hekimi / Çene Cerrahı olarak çalışmalarını sürdürdü. 2015-2018 yılları arasında Ankara Kavaklıdere Bayındır Hastanesi’ nde uzman diş hekimi olarak görev yaptı. 2018-2020 yılları arasında Çayyolu bölgesinde özel bir klinikte Ağız, Diş ve Çene Cerrahı olarak hastalarıma hizmet vermeye devam etti. 2020- Mayıs itibariyle Özel Denthaus Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği‘nde hastalarıma hizmet vermeye devam etmektedir.

Özellikle İmplantoloji alanında yurt dışı ve yurt içi birçok eğitim, kongre, seminer, sempozyum ve fuara katılmış olup, yurt içi ve yurt dışı kongrelerde bilimsel yazılı çalışmalarla katılım göstermeye devam etmektedir.

Uzmanlık alanı olan Çene Cerrahisi’ ni ilgilendiren her türlü uygulama ile beraber mesleki ilgi alanları; İmplant Tedavileri, All on Four ile İmplant Tedavisi, Çene Kemiği Augmentasyonları,  Çene Eklem Hastalıkları ve Bruksizm’dir.

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği (TAOMS) ve International Team for Implantology (ITI) üyesidir.BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

1) Gultekin, S. E., Senguven, B., Gonul, I. I., Okur, B., & Buettner, R. (2016). Unusual Presentation of an Adenocarcinoma of the Lung Metastasizing to the Mandible, Including Molecular Analysis and a Review of the Literature. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 74(10), 2007-e1.

2) Metin-Gürsoy, G., Okur, B., Türkyılmaz, F., & Bozkaya, S. (2017). Corticotomy assisted orthodontic treatment of ankylosed and impacted upper canine. Journal of Case Reports and Images in Dentistry, 3.

3) Uluturk, H., Yücel, E., Okur, B., Akinci, O., & Atac, M. S. (2018). Surgical Management of a Bilateral Bifid Condyle: Diagnosis, Three-dimensional Reconstruction, and Treatment–A Report of a Case and Review of the Literature. Nigerian journal of clinical practice, 21(2), 251.

4) Gümüşok, M., Özle, M., Okur, B., Seçkin, A., Museyibov, F., Üçok, Ö., & Çetiner, S. (2015). Büyük boyutlarda multipl periferal dev hücreli granülom: vaka raporu. Balikesir Saglik Bil Derg Cilt:4 Sayı:2 Ağustos 2015 103.

5) Okur B, Özle M, Çetiner S. Closure of an Oroantral Communication Using Buccal Fat Pad Flap Technique; a Case Report. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23. Uluslararası Kongresi, 2014, Muğla

6) Okur B, Çakır M, Çetiner S. Marsupialization as a Conservative Treatment for a Large Dentigerous Cyst with an Impacted Third Molar Tooth; a Case Report. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23. Uluslararası Kongresi, 2014, Muğla.

7) Okur B, Karaçelebi E, Öztürk M. A Mandibular Body Fracture Case Requiring Reoperation. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23. Uluslararası Kongresi, 2015, Muğla.

8) Toprak ME, Okur B, Çebi S. Mandibulada Keratokistik Odontojenik Tümör; Vaka Raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23. Uluslararası Kongresi, 2016, Muğla.

9) Ulutürk H, Okur B, Rad H., Yücel E. Management of a central giant cell granuloma of the anterior mandible in an adult patient: A case report.Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23. Uluslararası Kongresi, 2016, Muğla..

10) Bozkaya S, Okur B, Çakır M, Asar V. Immediate Placement Of Implant In Fresh Extraction Socket With Early Loading By Provisional Restoration in the Maxillary Central Tooth Region, Clinical and Aesthetic Results: A Case Report . Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23. Uluslararası Kongresi, 2016, Muğla.

11) Bozkaya S, Okur B, Çakır M, Asar V. Management of an Osteointegrated Standart Diameter Dental Implant Fractured From Neck,; A Case Report. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23. Uluslararası Kongresi, 2016, Muğla.

12) Okur B, Bozkaya S, Metin Gürsoy G. Orthodontic Treatment Acceleration with Corticotomy-assisted Exposure of an Ankylosis Impacted Canine; Case Report Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23. Uluslararası Kongresi, 2016, Muğla.

13) Okur B, Etöz O, Bozkaya S. Fracture of a Narrow-Diameter Roxolid Implant: A Case Report; European Federation of Periodontology EuroPerio 9 st Congress, 2018, Amsterdam.

14) Okur B, Akarslan Z, Çetiner S. Bifosfonat grubu ilaç kullanan hastalarda demografik, klinik veriler ve radyolojik bulgular arasındaki ilişkinin retrospektif olarak değerlendirilmesi. / Sözlü Bildiri. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 24. Uluslararası Kongresi, 2017, Muğla.

Online Randevu Talebi

İletişim Bilgileri

Adres: Vista AVM Kızılcaşar Mah. Kızılcaşar İncek Gölbaşı/Ankara, Turkey
06800 Çankaya/Ankara
Email: [email protected]
T: 0312 511 31 15


Randevu Al

Telefon: 0312 511 31 15Sosyal Medya©2019 Dr. Begüm Okur – Tüm Hakları Saklıdır. | Design: